U bevindt zich hier: Het Kompas » Vreedzame school

De Vreedzame school

Op Het Kompas volgen we het programma van De Vreedzame School. Wij willen graag een school zijn, waar iedereen zich betrokken voelt. Waar iedereen zich gehoord en gezien voelt. Waar leerlingen verantwoordelijkheden krijgen en nemen. Een school waar leerlingen een stem krijgen. Maar ook een school waarin iedereen zich respectvol gedraagt. De sleutel daartoe is ‘verbondenheid'. Leerlingen, leerkrachten en ouders dienen zich verbonden te voelen met de gemeenschap die de klas en de school is. We willen dat de klas en de school ook van de leerlingen zijn, vandaar dat er veel aandacht is voor het op een positieve manier omgaan met elkaar en het nemen van diverse verantwoordelijkheden.

Kinderen leren vanuit deze uitgangspunten om:
-
Op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen
-Constructief conflicten op te lossen (mede met hulp van mediatoren)
-Verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap
-Een open houding aan te nemen tegenover verschillende mensen
-Volgens welke principes onze democratische samenleving is ingericht

Vanuit deze basis krijgt iedereen op onze school de ruimte en de vrijheid om op een goede en prettige manier te functioneren en zich te ontplooien.

* Voor de kinderen worden deze uitgansgpunten aangeleerd, onder andere door middel van groepslessen van ‘De Vreedzame school’ en Kompasvieringen.
* Leerkrachten en stagiaires zijn op de hoogte van deze uitgangspunten en leerkrachten worden geschoold in het geven van lessen van ‘De Vreedzame school’.
* Overblijfouders zijn op de hoogte  worden eens per jaar geschoold in het handelen volgens de uitgangspunten van ‘De Vreedzame School’, voornamelijk met betrekking tot conflictoplossing.
* Ouders/verzorgers van de kinderen worden door middel van ouderavonden, kletskaarten en de Kompaspraat op de hoogte gehouden wat er met ‘De Vreedzame School’ aan bod komt.

Een algemene indruk van de Vreedzame school, en hoe deze methode wordt ingzet in de klassen, krijgt u door het bekijken van dit filmpje:

Mediatie op het Kompas

Op het Kompas leiden wij kinderen op tot mediatoren. Ook dit jaar hebben kinderen uit de groepen 7 en 8 gesolliciteerd om mediator te worden. Deze kinderen krijgen een training van drie middagen waarbij zij alles leren over taken van een mediator en het oplossen van conflicten volgens een gestructureerd stappenplan.
Als zij de cursus succevol hebben afgerond krijgen zij een mediatie-diploma en worden ze officieel in dienst gesteld als mediator van Het Kompas.

Als mediator gan zij in duo's te werk. Bij binnenkomst van de school is duidelijk zichtbaar, door middel van foto's, wie de mediatoren van vandaag zijn. De mediatoren zijn op het schoolplein goed zichtbaar in hun gele hesje. Zowel de kinderen als de leekracht kunnen de mediatoren inschakelen op het moment dat er een ruzie is op het plein.
De mediatoren geven altijd door aan de betreffende leerkracht of het conflict succevol is opgelost of niet, en of er nog verdere afspraken zijn uitgekomen.

 

Diploma-uitreiking Mediatoren:

Na een intensieve training, verspreid over drie middagen, volgt er een heuse diploma-uitreiking waarbij de deelnemende kinderen officieel benoemd worden tot mediator!