U bevindt zich hier: Het Kompas » Zending

Zending

Elke maandagmorgen kunnen de kinderen geld meenemen voor de zending. Jaarlijks wordt bekeken welke projecten we gaan ondersteunen.

Zending 2016-2017

Beste ouders en kinderen van het Kompas,

Dit jaar sparen we voor de volgende goede doelen:

1) Stichting 'de ontmoeting' (https://www.ontmoeting.org/)
Zet zich in voor daklozen, onder andere in Harderwijk. 

"Ontmoeting helpt kwetsbare mensen de verbinding met zichzelf en hun omgeving weer op orde te krijgen. Aan deze missie van Ontmoeting werken ruim 800 vrijwilligers en bijna 200 medewerkers. Het werk omvat o.a. hulp aan dak- en thuislozen, ex-gedetineerden, probleemgezinnen en zwerfjongeren.Vrijwilligers zetten zich in voor hun medemens en worden hierbij ondersteund door de medewerkers. Vrijwilligers krijgen begeleiding en training. Hulp bieden we op verschillende locaties in Nederland, zoals in Rotterdam, Epe, Hoek van Holland en Harderwijk. Sommige onderdelen van ons werk worden niet (voldoende) gesubsidieerd, zoals pastoraat. Giften van donateurs zijn belangrijk, zodat cliënten pastorale zorg krijgen en nieuwe initiatieven ontwikkeld kunnen worden. 

2) Stichting Philadelphia Namibie (https://www.philadelphianamibia.org/nl/)
Deze stichting zet zich in voor weeskinderen en kwetsbare kinderen in Namibië. Juf Jellie heeft een jaar voor dit project gewerkt in Namibië en kan ons er dus meer van vertellen. 

In de klas zijn de doelen gepresenteerd. Op één van de kompasvieringen zullen we ook wat van deze doelen vertellen. Ook komt er in de hal een spaarkaart of spaarthermometer.


Willen jullie er aan denken geld mee te nemen voor deze mooie doelen? Dat zou heel fijn zijn!